اتاق دو تخته تویین

1105000 ریال

هزینه هر نفر اضافه:1960000ریال

اتاق سه تخته

1490000 ریال

هزینه هر نفر اضافه:1960000ریال

اتاق دبل کوچک تک نفره

7190000 ریال

………

ساعت تحویل اتاق: ۱۴:۰۰

ساعت تخلیه اتاق: ۱۲:۰۰

ساعت تخلیه اتاق از ۱۲ تا ۱۷ مشمول پرداخت ۵۰ درصد هزینه اتاق و بعد از آن معادل هزینه یک شب کامل خواهد بود.

هزینه اقامت کودکان تا ۲ سال رایگان

کودکان ۲تا ۱۲سال، درصورت عدم استفاده از تخت، ۵۰درصد هزینه تخت اضافه